Skip to main content
  • Tratě a odrůdy

    Většina mutěnických vinohradů je situována na jižních, jihovýchodních a jihozápadních svazích.

Většina mutěnických vinohradů je situována na jižních, jihovýchodních a jihozápadních svazích. Abychom pochopili, proč jsou v Mutěnicích tak rozsáhlé plochy vinic, je nutné říci několik slov o geologických a klimatických podmínkách. Horniny, které se objevují v katastrálním území jsou mladé – pocházejí z pleistocénu a kvarteru. Jedná se výhradně o sedimenty. Mnohem důležitější než horniny je půdní pokryv. V katastru Mutěnic a blízkém okolí se nejčastěji nacházejí černozemě vytvořené na vrstvě spraší uložených na píscích, případně i nivní půdy na nivní uloženině s podložím písku. Jsou to tedy půdy lehčí a středně výsušné. V jedné lokalitě, na severu katastru, se také objevuje černozem na černozemních píscích s jemným překryvem spraše. Tyto půdy jsou rovněž lehké, ale silně výsušné. Statistické údaje ukazují na velmi velký počet letních dnů s teplotami nad 25 °C, kterých je 53,3 dnů v roce. Dále na vysokou průměrnou teplotu v červenci 25,2 °C a roční průměrné množství srážek 500 až 600 mm. Dříve bylo v Mutěnicích 15 viničních tratí: Zárybnické, Zadní Hora, Okrouhlické, Přední Hora, Kopce, Vyšicko, Vazová hora, Nové, Poddubňanská hora, Padělíky, Úlehle, Platové, Hraničky, Židlíky a Mutěnska. Nyní je v Mutěnicích 5 viničních tratí. Mutěnická hora, Vyšicko, Dubňanská hora, Úlehle, Hraničky. Současná situace je takováto: Pod Mutěnskou horu spadají tyto, kdysi samostatné tratě: Zárybnické, Zadní hora, Okrouhlické, Přední Hora a Kopce. Pod Vyšicko z dřívějška spadá: Vyšicko, Vazová hora a Nové. Po Dubňanskou horu z dřívějška spadá: Poddubňanská hora a Padělíky. A pod Úlehle z dřívějška spadá: Úlehle a Platové.Hraničky jsou samostatné, tak jako dříve a zůstávají dvě, téměř tajemné viniční tratě a sice Židlíky a Mutěnska.

Mutěnská hora

75 ha

Vyšicko

62 ha

Hraničky

24 ha

Úlehle

100 ha

Dubňanská hora

49 ha

Viniční tratě a odrůdy v nich pěstované

Mutěnská hora

Je viniční trať která se nachází přímo nad lokalitou vinných sklepů a dále na západ. Je velmi členitá s poměrně příkrými jižními, východními a západními svahy.

Rozlohou 75 ha je druhou největší viniční tratí v katastru.


Vinařství Trávník, Petr Mokruša, Vinařství Petr Bíza, Vinařství Ing. Josef Nováček, Vinařství Vrba Marian, Vinařství Vydařilý

Vyšicko

Jak už název napovídá jedná se o náhorní trať která se rozprostírá kolem nejvyššího bodu v Mutěnicích, kde také v současné době stojí nově zbudovaná rozhledna.

Vyšicko je více rovinaté s pozvolnými svahy, kde jsou viniční řady orientovány směrem východ - západ.

Jedná se o poměrně vzdušnou a větrnou lokalitu, což je pro révu příhodné v období jarních mrazů nebo období tlaku houbových chorob.

Rozloha této trati je 62 ha.


Vinařství Trávník, Petr Mokruša, Vinařství Petr Bíza, Vinařství Ing. Josef Nováček

Hraničky

Jsou co do rozlohy 24 ha nejmenší viniční tratí.

Jsou však specifické v tom že se nachází na opačné, jižní straně katastrálního území, zcela odděleně od ostatních viničních ploch.

Vinice proto mají své vlastní mikroklima a rostou zde na těžší, jílovité půdě.

V blízkosti vinic se nachází přírodní památka Nivky za Větřákem se vzácnou květenou a živočišnými druhy.


Vinařství TrávníkVinařství Vydařilý

Úlehle

Je největší viniční tratí s rovnými 100 ha vinic.

Trať je typická rozsáhlými plochami vinic na terasách a západních svazích a zaujímá také západní část viniční hory.


Vinařství TrávníkVinařství Vydařilý

Dubňanská hora

Pro tuto trať jsou charakteristické úzké vinice drobných pěstitelů vinné révy, zasazené do pozvolného jižního svahu.

Trať se nachází severně na okraji katastru a většina majitelů vinic pochází ze sousední nedaleko vzdálené obce Dubňany.

Rozloha vinic této trati je 49 ha.


Vinařství Vydařilý